nl

Trots werk

Als toonaangevend bureau in projectbeheersing is Palladio leverancier van Trots Werk. Dat is werk dat er echt toe doet, voor de miljoenen mensen die er dagelijks gebruik van maken. Palladio begeleidt grote en kleinere projecten op het allerhoogste niveau in de fysieke leefomgeving.

Over ons

Palladio richt zich op de integrale besturing en beheersing van organisaties, programma’s en projecten in de fysieke leefomgeving. Voor overheden, (semi) publieke organisaties en uitvoeringsorganisaties als Rijkswaterstaat en ProRail begeleidt Palladio projecten die de infrastructurele kern van Nederland raken. Van de aanleg en het onderhoud van rijkswegen tot sterke dijken en bruggen, van gebiedsontwikkeling tot de vervanging en renovatie van Kunstwerken. En nog heel veel meer.

De kerntaak is daarin het voorspelbaar en beheersbaar maken van projecten. Altijd met de inhoud als vertrekpunt en partnership als uitgangspunt. Zo draagt Palladio bij aan een veilig en bereikbaar Nederland.

62

specialisten

24

jaar in projectbeheersing

200+

projecten begeleid

5

werkgebieden

Bedenken, regisseren en doen

Trots Werk betekent een bijdrage leveren aan grote en kleinere projecten die infrastructureel Nederland verbeteren. Projecten die ertoe doen voor de vele miljoenen mensen die er dagelijks mee te maken hebben. De bijdrage van Palladio varieert van het geven van inzicht tot het beheersen van volledige projecten. Van haalbaarheidsonderzoek tot financieel management en van contractmanagement tot integrale projectbeheersing. Palladio geeft inzicht, durft realistisch te zijn en zet het resultaat voorop. Dat dwingt om al vóór de start van de opdracht scherp na te denken over het doel en wat daarvoor nodig is. Tijdens het project zorgt het voor focus en efficiëntie.

INTEGRALE PROJECTBEHEERSING

Projecten blijven ‘in control’ als de verschillende projectbeheersingsaspecten (scope, tijd, geld, risico’s) in alle fases van de levenscyclus integraal worden benaderd.

FINANCIËN, CONTROL EN AUDIT

Palladio ondersteunt de financiële aspecten van besturen en project-, programma- of organisatiebeheersing.

CONTRACTMANAGEMENT

Beheersen van het gehele proces van contractvoorbereiding en uitvoering richting verschillende marktpartijen.

ORGANISATIE- EN TEAMONTWIKKELING

Een samenhangende aanpak met gerichte interventies die passen bij de ambities en zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen binnen de organisatie.

Werken bij Palladio

Trots werk is werk dat er echt toe doet. Niet alleen voor jou. Of voor ons. Maar voor miljoenen mensen die er dagelijks gebruik van maken. Hoe wij ervoor zorgen dat jij trots bent op jouw werk:

- Je werkt aan projecten die er echt toe doen

- Samen met de allerbeste professionals in jouw vakgebied

- Je zorgt voor grip op infrastructurele projecten

- Ook naast je werk heb je plezier met je collega's

Hart voor de publieke zaak

Palladio werkt op het grensvlak tussen publiek en privaat, met de publieke zaak altijd als centrale focus. Kennis van de overheid en het (semi-)publieke domein helpt hierbij: Palladianen weten als geen ander hoe belangenafwegingen worden gemaakt en besluitvorming plaatsvindt. Met oog voor de kracht van marktpartijen én de maatschappelijke waarde van het werk.