nl

Advies voor publieke organisaties

Thorbecke is een gespecialiseerd adviesbureau voor publieke organisaties zoals gemeenten, provincies, waterschappen en woningcorporaties. We hebben veel verstand van informatiemanagement, gegevensbeheer, vastgoedtaxaties, belastingen, juridische zaken en applicaties. Wij leveren een veelzijdig pakket aan diensten en specialisten op dit gebied.

Over ons

We werken aan oplossingen, stellen doelen en realiseren deze. Luisteren, samenwerken en open en actief communiceren met onze opdrachtgevers is daarbij de basis. En dat past bij onze missie: "Door daadkracht én in samenwerking publieke organisaties verder brengen.“

Thorbecke is een platte organisatie met korte lijnen, waardoor het eenvoudig is om zaken voor elkaar te krijgen. Onze medewerkers werken vaak op locatie bij opdrachtgevers. Bij Thorbecke werken ruim 140 adviseurs en specialisten met verschillende achtergronden. De meesten hebben een HBO- of academische opleiding. Bijvoorbeeld in vastgoed en makelaardij, bouwkunde, architectuur, economie, rechten, planologie en bestuurskunde, sociale geografie. Thorbecke medewerkers zijn goed in hun vak en uitstekend in staat om 'de vraag achter de vraag' te herkennen, waardoor oplossingen van Thorbecke ook altijd duurzame oplossingen zijn.

140

professionals

25+

jaar ervaring

4

vakgebieden

7,3

medewerkerstevredenheid

Onze vakgebieden & opleidingen

Bij Thorbecke kennen wij vier vakgebieden: Gegevensbeheer, Informatiemanagement, Juridische zaken en Vastgoedtaxaties. Binnen deze vakgebieden hebben we veel specialismen. Onze medewerkers zijn gedreven vakmensen die graag een bijdrage leveren aan het beter functioneren van de dienstverlening bij onze opdrachtgevers. Thorbecke staat ook bekend om de WOZ-opleidingen die wij geven, zowel voor interne deelnemers (collega’s) als voor externe deelnemers (medewerkers in de WOZ). Het slagingspercentage van de Thorbecke cursisten ligt met ruim 95% ver boven het landelijk gemiddelde. Onze WOZ-opleidingen worden gegeven door onze eigen deskundige docenten, met veel ervaring in de WOZ.

GEGEVENSBEHEER

Onze specialisten beschikken over goede kennis en ervaring in het beheer én gebruik van de verschillende basisregistraties zoals de BAG, BGT en WOZ. De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is van oudsher de specialiteit van Thorbecke. Voor veel gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden verrichten wij de WOZ-taxaties en de hieraan verbonden werkzaamheden. Thorbecke werkt uitsluitend met eigen WOZ-gecertificeerde taxateurs.

INFORMATIEMANAGEMENT

Onze informatiemanagers ondersteunen uw organisatie in verschillende rollen en bij verschillende onderdelen waar informatiemanagement een rol speelt, zoals: datagedreven werken, gegevensmanagement, omgevingswet/DSO, optimale informatiehuishouding, zaakgericht werken, samenhangende objectenregistratie (SOR) en functioneel applicatiebeheer.

JURIDISCHE ZAKEN

Onze professionele juristen adviseren en ondersteunen op het gebied van privaatrecht, ruimtelijke ordening, bestuursrecht en bezwaar en beroep tot aan de Raad van State. Juridische Zaken houdt zich bezig met planschade, planschaderisicoanalyses, nadeelcompensaties en juridisch advies.

VASTGOEDTAXATIES

Thorbecke is al ruim 25 jaar gespecialiseerd in vastgoedtaxaties voor de publieke sector. Van taxaties van marktwaarden, herbouwwaarden, planschade, erfpacht en onteigeningstaxaties. We hebben veel ervaring met specialistische taxaties van bijzondere objecten, zoals windmolenparken, industriële complexen en monumenten.

Werken bij Thorbecke

Wij zijn Thorbecke. Een nuchter, toegankelijk bedrijf in Zwolle, waar zo’n 140 adviseurs en specialisten zowel op project-als detacheringsbasis werken. De meesten hebben een HBO- of academische opleiding. Bijvoorbeeld in vastgoed en makelaardij, bouwkunde, architectuur, economie, rechten, planologie en bestuurskunde, sociale geografie.

Bij Thorbecke kan je jouw kwaliteiten inzetten voor de publieke zaak en tegelijk volop kansen krijgen om jezelf te ontwikkelen! Uit ons medewerkers tevredenheidsonderzoek blijkt dat 84% is blij zijn zijn/haar werk bij Thorbecke en dat 88% zijn/haar werk met veel plezier doet.

Bij Thorbecke geloven we dat sterke relaties en teambuilding de sleutel zijn tot succes. Daarom organiseren we inspirerende en leuke bedrijfsuitjes en bijeenkomsten die onze collega’s dichterbij elkaar brengen! Ontdek jouw carrière kansen bij Thorbecke en neem ook een kijkje op onze werken bij-LinkedIn pagina.